Στα πλαίσια προώθησης της «στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα και ορίζοντα το 2030», (https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el) ο Δήμος Ιωαννιτών με επικεφαλής το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης Παμβώτιδας, την 21η Μαρτίου, (ώρα 10:00 πμ.), «Ημέρα Δασοπονίας», υλοποιώντας τη δέσμευση για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισ. επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030 (https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en) διοργανώνει δενδροφύτευση 500 δένδρων στην πόλη των Ιωαννίνων (Πάρκο Γηροκομείου, Πάρκο Λακκωμάτων, Αθλητικό Κέντρο και Λόφος Κιάφας, Λόφος Ψιλή Γορίτσα, Παραλίμνια περιοχή), στις Δημοτικές Ενότητες του Λεκανοπέδιου (Κατσικά, Κουτσελιού, Λογγάδων, Βασιλικής, Μπάφρας, Δροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Πλατανιάς), στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής και στο Γενικό Λύκειο Ανατολής.

Στην υλοποίηση της δράσης αυτής συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμοί, ΜΚΟ, σχολεία, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.

(Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης –Europe Direct– Ηπείρου, ΠΕΔΙΕΚ – ΠΕΚΕΣ Ηπείρου -Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Δασαρχείο, Paguristas, Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, Σώμα Προσκόπων του Ν. Ιωαννίνων, ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ Ηπείρου, ΠΕΕΚΠΕ Ηπείρου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κέντρο για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.Π.Ε.Α.) Πραμάντων, ΑΣΕΑ Ιωαννίνων, TakeAction, Δίκτυο Σχολείων “Ενεργώ ως Πολίτης & Νοιάζομαι και Δρω”, Δασικός Συνεταιρισμός Πωγωνίου, Αθλητικός Σύλλογος Κατσικά και Τοπικές Κοινότητες Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, Λέσχη LIONS Ιωαννίνων “ΣΕΛΛΟΙ”.

Επίσης μαθητικές ομάδες και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από τις ακόλουθες σχολικές μονάδες : Νηπιαγωγείο Γορίτσας, ΔΣ Κατσικά, ΔΣ Κουτσελιού, ΔΣ Λογγάδων, ΔΣ Μπάφρας – Νεοκαισάρειας, ΔΣ Δροσοχωρίου, 4ο, 19ο, 20ο και 26ο ΔΣ Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Κουτσελιού, Γυμνάσιο Λογγάδων, 10ο και 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 9ο ΓΕΛ και τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων.

H ΔΩΡΕΑΝ διάθεση των 500 δένδρων για την δενδροφύτευση της Δευτέρας 21ης Μαρτίου 2022, έγινε από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στα πλαίσια του «Μνημονίου Συνεργασίας» και συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την διεθνή πρωτοβουλία φύτευσης δένδρων “75UN-75 Trees UNAI SDG7” και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες : Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – λίμνης Παμβώτιδας τηλ. : 2651 361 801

Διαβάστε περισσότερα :

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_3541_EL.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QANDA_21_3548_EL.pdf

Φυλλάδιο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869807/EGD_brochure_EN.pdf.pdf

Ιστότοπος για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών προτάσεων)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, με στόχο να επαναφέρει τη φύση στη ζωή μας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN

Ενημερωτικό δελτίο για τη φύση και τα δάση

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869834/Nature_factsheet_EL.pdf.pdf

Νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0572&from=EN

Ενημερωτικό δελτίο — 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869570/3billion_trees_factsheet_EL.pdf.pdf

Ιστότοπος 3 δισεκατομμυρίων δέντρων

https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en

MapMyTree

https://forest.eea.europa.eu/3-billion-trees/introduction

Επιχειρήματα υπέρ της φύσης

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biodiversity_advocacy_toolkit_web_el_v1.0.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biodiversity_el.pdf

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EL

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο