60 χρόνια – 60 αποχρώσεις της Ε.Ε.

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017

Τίτλος : “60 χρόνια – 60 αποχρώσεις της Ε.Ε.”
60 ΧΡΟΝΙΑ κοινής προόδου!
60 ΧΡΟΝΙΑ από την υπογραφή των συνθηκών της Ρώμης!
60 ΧΡΟΝΙΑ : Ειρήνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη, ελευθερία, ευημερία, ισότητα, ευζωία, βιωσιμότητα, πολυμορφία!
Ένας απολογισμός των Ευρωπαϊκών επιτευγμάτων αποτελεί ίσως την κατάλληλη αφετηρία για να ξεπεράσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις!
Ακολουθήστε το σύνδεσμο, ανοίξτε και διαβάστε : “60 χρόνια – 60 αποχρώσεις της Ε.Ε.”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο