Αερομεταφορές: Συμφωνία-ορόσημο μεταξύ ΕΕ-ASEAN για τη σύνδεση 1,1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)[1] υπέγραψαν συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία θα διανοίξει περισσότερες ευκαιρίες αεροπορικών μεταφορών και θα βελτιώσει την άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο περιοχών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τους κανόνες και τα πρότυπα για τις πτήσεις. Η συμφωνία θα εφαρμόζεται αμέσως. Με τον καθορισμό παγκόσμιων κριτηρίων αναφοράς που δεσμεύουν το σύνολο των 37 χωρών των δύο περιοχών για θεμιτό ανταγωνισμό και βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η συμφωνία αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα μιας νέας γενιάς διεθνών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών. Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις χώρες του ASEAN.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6126/IP_22_6126_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο