Άλλα 550 εκατ. EUR από τον Όμιλο ΕΤΕπ φθάνουν για άμεση βοήθεια στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκταμίευσε τη δεύτερη δόση της άμεσης βοήθειας προς την Ουκρανία.

Το ποσό των 550 εκατ. ευρώ που εκταμιεύθηκε αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει την ουκρανική κυβέρνηση να καλύψει επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες, να αποκαταστήσει ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, να ξαναρχίσει να παρέχει δημοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφορών και των δικτύων υποδομών ζωτικής σημασίας, και να στηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να ξαναπροσφέρουν βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες για τον πληθυσμό.

Η πρώτη δόση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι δόσεις αυτές ανέρχονται σε 1,05 δισ. ευρώ, και αποτελούν μέρος της δεύτερης δέσμης έκτακτων μέτρων αλληλεγγύης της ΕΤΕπ προς την Ουκρανία ύψους 1,59 δισ. ευρώ, η οποία αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα υπόλοιπα 540 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επανέναρξη της υλοποίησης υφιστάμενων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ στην Ουκρανία, καθώς αυτά εξελίσσονται. Αυτή η δεύτερη δέσμη έκτακτων μέτρων αλληλεγγύης προς την Ουκρανία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επείγουσα στήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του απρόκλητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Η δέσμη μέτρων έχει εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού και συμπληρώνει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη ύψους 668 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία που χορηγήθηκε από την ΕΤΕπ στις αρχές Μαρτίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6123/IP_22_6123_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο