Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή αποφασίζει να μην παρατείνει την απαλλαγή κατά κατηγορία για κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών

Commission decides not to extend antitrust block exemption for liner shipping consortia

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην παρατείνει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που απαλλάσσει τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες δεν προωθεί πλέον τον ανταγωνισμό στον ναυτιλιακό τομέα και, ως εκ τούτου, θα τον αφήσει να λήξει στις 25 Απριλίου 2024.

Η  απόφαση αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας επανεξέτασης που δρομολογήθηκε τον Αύγουστο του 2022, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες από το 2020, ενόψει της λήξης της ισχύος του στις 25 Απριλίου 2024. Ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την παροχή κοινών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου, γνωστές και ως «κοινοπραξίες».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4742/IP_23_4742_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο