Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη: η επισκόπηση του 2018 επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν θετικές τάσεις αλλά επισημαίνει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2018.

Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει τις τρέχουσες θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης. Ο αριθμός των εργαζόμενων έφθασε σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Με περίπου 238 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης δεν ήταν ποτέ υψηλότερα στην ΕΕ. Το 2017 εργάζονταν πάνω από τριάμισι εκατομμύρια περισσότερα άτομα σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, μολονότι ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο έχει αυξηθεί τα πρόσφατα έτη, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2008. Παράλληλα, παρατηρούμε αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα και χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας. Η σοβαρή υλική στέρηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με 16,1 εκατομμύρια λιγότερα άτομα να πλήττονται από την κατάσταση αυτή σε σύγκριση με το 2012. Όμως, αν στρέψουμε την προσοχή μας στον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση ESDE του 2018 έχει ως κεντρικό θέμα τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο