Αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας»: 106 εκατ. EUR για 18 νέα έργα για την προστασία, τη διατήρηση, την απορρύπανση και την καινοτομία

EU Mission Restore our Ocean and Waters

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 18 νέα έργα που θα λάβουν πάνω από106 εκατ. ευρώ για να συνεισφέρουν στην αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας». Τα έργα συγκεντρώνουν περισσότερους από 370 δικαιούχους από 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, σχολείων και επιχειρήσεων. Θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και στην αποκατάσταση της φύσης μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στα ύδατα, της μείωσης της ρύπανσης, της στήριξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ψηφιακού δίδυμου του ωκεανού. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στα έργα, με δράσεις από τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, μέσω του ποταμού Δούναβη, της Μεσογείου Θάλασσας και από ολόκληρο τον Ατλαντικό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3608/IP_23_3608_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο