Αποστολή της ΕΕ «Μια Ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος» : 90 εκατ. EUR για 17 νέα έργα με σκοπό τη στήριξη υγιών εδαφών

A Soil Deal for Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 90 εκατ. EUR σε 17 νέα ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην αποστολή της ΕΕ : «Μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος». Τα έργα αυτά θα αφορούν την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας του εδάφους για τη βιώσιμη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Τα έργα θα υλοποιηθούν από 314 συμμετέχοντες που προέρχονται από 32 χώρες. Εκτός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις χώρες συγκαταλέγονται συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (Ισραήλ, Κόσοβο, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία), αλλά και μη συνδεδεμένες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Ελβετία). Στα έργα συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τοπικές αρχές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4564/IP_23_4564_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο