Αρχίζουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις επιμέλειας

Τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών σε διασυνοριακές διαφορές, όπως για την επιμέλεια, τα γονικά δικαιώματα και την απαγωγή παιδιών («κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ»). Ο κανονισμός επικαιροποιεί τους υφιστάμενους κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι ανάγκες του παιδιού.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά:  «Οι νέοι κανόνες θα απλουστεύσουν ορισμένες διαδικασίες και θα βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών των χωρών της ΕΕ και μεταξύ των δικαστηρίων. Σε τέτοιες δύσκολες υποθέσεις, θα βοηθήσουν τους γονείς και τα παιδιά να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους και να βρουν λύσεις με ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες.»

Ο νέος κανονισμός θα απλουστεύσει την κυκλοφορία των αποφάσεων, των δημόσιων εγγράφων και ορισμένων συμφωνιών εντός της ΕΕ μέσω κανόνων για την αναγνώριση και την εκτέλεση σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι ένα παιδί μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του σε όλες τις διαδικασίες που το αφορούν, όπως η επιμέλεια και το δικαίωμα επικοινωνίας ή σε περίπτωση απαγωγής από έναν γονέα. Ο νέος κανονισμός θα μειώσει επίσης τη διάρκεια και το κόστος των δικαστικών διαδικασιών, θεσπίζοντας για παράδειγμα σαφείς προθεσμίες για την επιστροφή απαχθέντος παιδιού και εξαλείφοντας την ανάγκη για την ενδιάμεση διαδικασία της κήρυξης εκτελεστότητας («exequatur») όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα, οι οποίες πλέον θα είναι άμεσα εκτελεστές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο