Ατομικές συντάξεις: Το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) άρχισε να εφαρμόζεται.

Άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), ο οποίος εγκρίθηκε το 2019. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο εθελοντικό πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους μέσω ενός ευρέος φάσματος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα είναι σε θέση να το προσφέρουν. Το PEPP —βασικό μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών— θα είναι διαθέσιμο ως συμπλήρωμα των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, παράλληλα με τα υφιστάμενα εθνικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1941/IP_22_1941_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο