Χάρη στο Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Επιτροπής, έχει βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους

monitoring of migratory birds and their habitats

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, συγκεντρώθηκαν στο Wilhelmshaven της Γερμανίας διεθνείς εμπειρογνώμονες προκειμένου να συζητήσουν καινοτόμες μεθόδους για την παρακολούθηση των πτήσεων των αποδημητικών πτηνών στη Θάλασσα του Βάντεν, οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντός μας.

Τρία κράτη μέλη —η Δανία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες— ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για τον προσδιορισμό ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των μετακινήσεων και του αριθμού των υδρόβιων πτηνών στην περιοχή αυτή, όπως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), μέσω ακουστικής επιτήρησης και ραντάρ, καθώς και μέσω της ανάλυσης του DNA των πτηνών.

Το έργο συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Η καλύτερη γνώση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα υδρόβια πτηνά κατά μήκος της αποδημητικής τους διαδρομής βελτιώνει την ικανότητά μας να τα προστατεύουμε επαρκώς και να αντιληφθούμε καλύτερα πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αποτελώντας τόπο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο οποίος φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ο μοναδικός οικότοπος της Θάλασσας του Βάντεν αναφέρθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της πρόσφατης ομιλίας της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ζωτικής σημασίας πόρο για εκατομμύρια αποδημητικά πτηνά.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5905/MEX_23_5905_EN.pdf

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ : https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/green-transition/monitoring-east-atlantic-flyway_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο