ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού μέσω της χάραξης μιας νέας επικοινωνιακής στρατηγικής ικανής να προωθήσει την ορθή κατανόηση της ΕΕ, των αξιών και των πλεονεκτημάτων της και να ενδυναμώσει τους πολίτες να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στα κοινά και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο επικεντρώθηκε στην ανάλυση της γενικής αντίληψης για την ΕΕ σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και στην προώθηση στοχευμένης πληροφόρησης σε εκείνους τους τομείς πολιτικής που αποτελούν προτεραιότητα στην ατζέντα της ΕΕ, αλλά που είναι επίσης πιο επιρρεπείς στην παραπληροφόρηση, καθώς και στη δημιουργία νέων εργαλείων επικοινωνίας ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Συντονιστής του σχεδίου είναι η Ιταλική Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλοι εταίροι είναι το Κέντρο Νέων Ηπείρου (Ελλάδα), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικής και Πολιτικής Ανάλυσης και Υποθέσεων (Βέλγιο), το Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (Βουλγαρία), Associação Social Recreativa Cultural e Bem Fazer Vai Avante (Πορτογαλία), TASC Europe Studies Company Limited by Guarantee (Ιρλανδία) και Eurasia Net (Γαλλία).

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί αυτού του έργου υλοποίησαν συνολικά 11 εκδηλώσεις (τοπικές και διεθνείς) που διαμορφώθηκαν με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με στόχο την καλύτερη και ευρύτερη κατανόηση του φαινομένου της παραπληροφόρησης στην ΕΕ και την καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Κατόπιν ανάλυσης των αποτελεσμάτων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τοπικές θεματικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και διαδραστικές εκπαιδεύσεις που απευθύνονταν σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες διαφορετικού υπόβαθρου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά πληροφόρησης και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών και η δημοκρατική συμμετοχή στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ήταν προπαρασκευαστικές για την τελική φάση του έργου: δύο εργαστήρια όπου μια επιλεγμένη ομάδα συμμετεχόντων στην εκπαίδευση, υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών που επιλέχθηκαν σε εθελοντική βάση, κλήθηκαν να διαμορφώσουν τις ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδραστικών συνεδριών, σε νέους τρόπους επικοινωνίας της Ευρώπης. Τα τελικά αποτελέσματα των μέσων ενημέρωσης παρουσιάστηκαν στο κοινό κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια διανεμήθηκαν μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών για ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματική επικοινωνία της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, καθώς και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας και στο υλικό που παρήχθη που είναι για δημόσια χρήση, επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://www.yce.gr/gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/commeunication/

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Ευρώπη για τους πολίτες” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο και το υλικό του αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του. Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο