Διαδικτυακή έρευνα για νέους 15-29 ετών για τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027

DG EAC YOUTH STRATEGY identity

Είστε 15-29 ετών; Τότε θα χαρούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για διάφορες πτυχές της Στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027.

Στόχος της Στρατηγικής είναι να ενθαρρύνει τη νεολαία να συμμετάσχει στον δημοκρατικό βίο, να στηρίξει την συμμετοχή της στα κοινά και να δώσει σε όλους τους νέους ανθρώπους τους πόρους που χρειάζονται για να παίξουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Οι απαντήσεις σας θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση της ΕΕ για την πρόοδο της Στρατηγικής για τη νεολαία κατά τα έτη 2022-2024. Θα συμπληρώσουν τα αποτελέσματα άλλων διαβουλεύσεων ώστε να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα των απόψεων των νέων και για να τους δώσουμε ισχυρότερη φωνή στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Καταθέστε τις απόψεις σας διαδικτυακά ως τις 30 Ιουνίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3163/MEX_24_3163_EN.pdf

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYouthStrategySurveyForYoungPeople

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τεχνικά ζητήματα επικοινωνήστε με EACYOUTH@ec.europa.eu

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο