Διάστημα: Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών σε τροχιά

Space

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πειράματα επίδειξης και επικύρωσης σε τροχιά (IOD/IOV) κατά την περίοδο 2023-2026.

Η πρωτοβουλία επίδειξης και επικύρωσης σε τροχιά (IOD/IOV) επιτρέπει τη δοκιμή νέων τεχνολογιών σε τροχιά, παρέχοντας υπηρεσίες συγκέντρωσης, εκτόξευσης και λειτουργίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει σημαντική ώθηση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ΕΕ και θα επιταχύνει τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτές έως τις 15 Μαρτίου 2026 και προβλέπουν αρκετές καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαΐου 2023, ώρα 19:00 θερινή ώρα Ελλάδος/Κύπρου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων. Για πρώτη φορά, έχουν δημοσιευθεί και είναι ανοικτές παράλληλα δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ή/και εξαρτήματα που απαιτούν υπηρεσίες συγκέντρωσης, καθώς και για έτοιμους προς πτήση δορυφόρους. Η τελευταία αυτή πρόσκληση δημοσιεύεται από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Η Επιτροπή και ο ΕΟΔ προετοιμάζουν την πρωτοβουλία «Flight Ticket Initiative», η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί στα τέλη του 2023. Θα προωθήσει νέα συστήματα εκτοξευτήρων μέσω της προκράτησης των υπηρεσιών εκτόξευσης. Η Επιτροπή θα ενεργεί ως βασικός πελάτης για τις ανάγκες υπηρεσιών εκτόξευσης των αποστολών IOD/IOV που θα επιλεγούν μέσω αυτών των προσκλήσεων.

Η πρωτοβουλία IOD/IOV αποτελεί βασικό μέσο της Επιτροπής για τη στήριξη της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CASSINI που παρέχει στήριξη σε διαστημικές εταιρείες στην ΕΕ. Συμβάλλει επίσης στην επιστημονική αριστεία, παρέχοντας στήριξη σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Η πρωτοβουλία ωφελεί την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, στηρίζει την ανεξαρτησία της ΕΕ και στόχος της είναι να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι μηχανικοί πρακτική εμπειρία σε πραγματικά διαστημικά προγράμματα. Αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων διαστημικής έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2081/MEX_23_2081_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο