Διδακτορικά δίκτυα MSCA: Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 434,8 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων

MSCA Doctoral Networks

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα διδακτορικά δίκτυα των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για το 2023. Η πρόσκληση αναμένεται να χρηματοδοτήσει πάνω από 130 διδακτορικές διατριβές που καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς, καθώς και την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 1.600 υποψήφιων διδακτόρων.  Με προϋπολογισμό ύψους 434,8 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει διδακτορικά προγράμματα που υλοποιούνται από διεθνείς συμπράξεις οργανισμών από διάφορους τομείς από την Ευρώπη και όχι μόνο. Εκτός από τα τακτικά διδακτορικά, παρέχονται ειδικά κίνητρα για βιομηχανικά διδακτορικά, τα οποία θα καταρτίσουν ερευνητές και ερευνήτριες ώστε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, ιδίως στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, καθώς και για κοινά διδακτορικά, τα οποία θα προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση κοινών ή πολλαπλών πτυχίων. Η πρόσκληση θα διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου 2023.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε σχετικά: «Τα διδακτορικά δίκτυα Marie Skłodowska-Curie ενισχύουν την ελκυστικότητα και την αριστεία της διδακτορικής κατάρτισης στην Ευρώπη και όχι μόνο. Εφοδιάζουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες με ερευνητικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες και δεξιότητες, ενισχύοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και τις διεθνείς διασυνδέσεις τους. Καλώ οργανισμούς από όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς να υποβάλουν προτάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών συμπράξεων και την προσέλκυση των καλύτερων ερευνητικών ταλέντων.»

Τα διδακτορικά δίκτυα προσφέρουν στους ερευνητές ευκαιρίες στον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα και τους παρέχουν ερευνητική κατάρτιση, καθώς και μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητα. Ωφελούν επίσης τους συμμετέχοντες οργανισμούς στηρίζοντας άριστα διδακτορικά προγράμματα, τα οποία τους επιτρέπουν να προσελκύσουν ταλέντα, να αυξήσουν την παγκόσμια προβολή τους και να ενισχύσουν τους διεθνείς δεσμούς τους με άλλους τομείς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2987/MEX_23_2987_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα διδακτορικά δίκτυα του 2023 και σχετικά με τον τρόπο υποβολής είναι διαθέσιμες εδώ :  https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/next-doctoral-networks-call-opening-soon-6-steps-to-prepare-your-application
Οι αιτούντες και οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση μπορούν επίσης να παραστούν στην ειδική ενημερωτική ημερίδα της 14ης Ιουνίου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο