Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να επικαιροποιήσουν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Το παράρτημα I του ενωσιακού καταλόγου περιλαμβάνει πλέον 16 περιοχές οι οποίες δεν ανέλαβαν δεσμεύσεις όσον αφορά τη βελτίωση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησής τους ή δεν σημείωσαν καμία πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προηγούμενων δεσμεύσεών τους. Οι χώρες αυτές είναι η Αμερικανική Σαμόα, η Ανγκουίλα, οι Μπαχάμες, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, η Κόστα Ρίκα, τα Φίτζι, το Γκουάμ, οι Νήσοι Μάρσαλ, το Παλάου, ο Παναμάς, η Ρωσία, η Σαμόα, το Τρινιντάντ και Τομπέιγκο, οι Νήσοι Τερκς και Κάικος, οι Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι και το Βανουάτου.

Επιπλέον, στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται πλέον 18 περιοχές οι οποίες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για τη βελτίωση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησής τους. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση των εν λόγω περιοχών με τις δεσμεύσεις αυτές.

Οι περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας αξιολογούνται με βάση τρία βασικά κριτήρια: φορολογική διαφάνεια, δίκαιη φορολόγηση και εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS). Όσες δεν πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά καλούνται να αναλάβουν δεσμεύσεις ότι θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός καθορισμένης προθεσμίας. Αν δεν τηρήσουν τις εν λόγω δεσμεύσεις, προστίθενται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (παράρτημα I).

Χάρη στη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου, πολλές χώρες έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Από το 2017, περισσότερα από 140 επιζήμια καθεστώτα παγκοσμίως δεν υφίστανται πια. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του καταλόγου, επανεξετάζοντας τα κριτήρια καταχώρισης και αξιολογώντας τις συνέπειες για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι προσπάθειες βελτίωσης της διαδικασίας αυτής συνεχίζονται στα σχετικά φόρουμ της ΕΕ. Η χθεσινή απόφαση για την επικαιροποίηση του καταλόγου ελήφθη από τους υπουργούς Οικονομικών κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_845/MEX_23_845_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/ecofin-member-states-update-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-tax-purposes-2023-02-14_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο