Δήλωση ενόψει της αυριανής 5ης επετείου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

General Data Protection Regulation

Στις 25 Μαΐου, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Με την ευκαιρία αυτή, η Αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα και ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Πριν από πέντε χρόνια, το 2018, τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτοποριακό νομοθέτημα: ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Αυτό το ιστορικής σημασίας νομοθέτημα έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν πραγματικό έλεγχο επί των δεδομένων τους και δημιούργησε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Ο ΓΚΠΔ συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης της ΕΕ. Όχι μόνο θεσπίσαμε παγκόσμια πρότυπα για την ασφαλή ρύθμιση των ροών δεδομένων, αλλά θέσαμε επίσης τα θεμέλια για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της χρήσης της τεχνολογίας.

Ο ΓΚΠΔ ενίσχυσε και εναρμόνισε το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν πλέον το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους χρησιμοποιούνται και για ποιον σκοπό. Μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2901/MEX_23_2901_EN.pdf

Η πλήρης δήλωση με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_23_2884/STATEMENT_23_2884_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο