Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του κανονισμού περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας

«Σήμερα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του κανονισμού περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας. Χαιρετίζω τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν τη θέση την οποία υπερασπίστηκαν στη δίκη η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και δέκα κράτη μέλη.

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη νομιμότητα αυτού του σημαντικού εργαλείου που μας επιτρέπει να προστατεύσουμε αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου.

Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα προστατεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Επιτροπή τώρα θα αναλύσει προσεκτικά το σκεπτικό των αποφάσεων και τον πιθανό τους αντίκτυπο στα περαιτέρω μέτρα που θα λάβουμε δυνάμει του κανονισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις αυτές, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές που θα παρέχουν περαιτέρω σαφήνεια για τον τρόπο εφαρμογής του μηχανισμού στην πράξη.

Υποσχέθηκα ότι καμία υπόθεση δεν θα χαθεί και κράτησα την υπόσχεση αυτή.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός και αξιολογούμε σε βάθος ορισμένες περιπτώσεις.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού, θα ενεργούμε με αποφασιστικότητα.

Οι σημερινές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.»

Η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1106

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο