Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητών και ερευνητριών στην Ευρώπη

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2021 στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Συνολικά 13 διδακτορικά προγράμματα κατάρτισης και 13 προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών εξαιρετικής ποιότητας θα χρηματοδοτηθούν με 89 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό επιλεγμένων έργων είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία. Τα προγράμματα αυτά θα στηρίξουν την κατάρτιση, την εποπτεία και την επαγγελματική εξέλιξη πάνω από 700 άριστων επιστημόνων που διεξάγουν έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, από την ανακάλυψη φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως τις κβαντικές τεχνολογίες, τη νανοτεχνολογία και τη βοτανική.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Πολλά προγράμματα θα δείξουν τρόπους μετάβασης από τη βασική έρευνα στις βιομηχανικές ή κλινικές εφαρμογές, αξιοποιώντας στις λύσεις που μας προσφέρουν η φυσική, η βιολογία, η επιστήμη δεδομένων ή η επιστήμη των υλικών για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως ο παιδικός καρκίνος, η καθαρή ενέργεια, τα καθαρά ύδατα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Με χαρά διαπιστώνω ότι τα επιλεγμένα προγράμματα θα λάβουν υπόψη σημαντικές παραμέτρους, όπως ο ανοικτός χαρακτήρας της επιστήμης, η συμμετοχή των κοινοτήτων, η επιχειρηματικότητα, το φύλο, η δεοντολογία και η εποπτεία υψηλής ποιότητας, και θα ενθαρρύνουν περισσότερες ταλαντούχες γυναίκες να υποβάλουν αίτηση.» 

Χάρη στις δράσεις MSCA COFUND, τα εν λόγω ιδρύματα έχουν λάβει χρηματοδότηση για να αναπτύξουν και να στηρίξουν τα δικά τους διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα κατάρτισης. Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με πολλούς μη ακαδημαϊκούς εταίρους και κορυφαία ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι η πρώτη που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία. Από το 2014, οι δράσεις MSCA έχουν χρηματοδοτήσει 217 έργα COFUND.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu89-million-to-support-more-than-700-researchers

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο