Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την επιβολή δασμών επανεξισορρόπησης σε προϊόντα των ΗΠΑ

Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών στα προϊόντα των ΗΠΑ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Έπειτα από τη σημερινή απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε επιλεγμένες εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία σε συντονισμό με τα κράτη μέλη πριν από το τέλος Ιουνίου ώστε οι νέοι δασμοί να ισχύσουν από τον Ιούλιο.

Η επιβολή δασμών επανεξισορρόπησης είναι απολύτως σύμφωνη με τους κανόνες του ΠΟΕ και εφαρμόζεται στα προϊόντα του καταλόγου που είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ. Η συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης επιτρέπει τη λήψη μέτρων επανεξισορρόπησης αντίστοιχων με τη ζημία που προκάλεσαν τα μέτρα των ΗΠΑ σε εξαγωγές της ΕΕ αξίας 6,4 δισ. ευρώ (2017). Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα ασκήσει αμέσως τα δικαιώματά της επί προϊόντων των ΗΠΑ εμπορικής αξίας έως και 2,8 δισ. ευρώ. Οι υπολειπόμενοι δασμοί επανεξισορρόπησης επί προϊόντων εμπορικής αξίας 3,6 δισ. ευρώ θα επιβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο – σε τρία χρόνια ή έπειτα από θετικό πόρισμα του ΠΟΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, αν αυτό δημοσιευτεί νωρίτερα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο