Εμπορική άμυνα της ΕΕ το 2022: προάσπιση της βιομηχανίας της ΕΕ και προστασία των θέσεων εργασίας

Trade

Η έκθεση του 2022 σχετικά με τις δραστηριότητες εμπορικής άμυνας της ΕΕ, που εγκρίθηκε σήμερα, καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να είναι ενεργή και αποφασιστική όσον αφορά την προάσπιση των παραγωγών της ΕΕ έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών το 2022, εφαρμόζοντας σθεναρά τη νομοθεσία και διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τρίτες χώρες εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες εμπορικής άμυνας, με ορισμένες επιτυχίες όσον αφορά τη διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης των παραγωγών της ΕΕ στις εξαγωγικές αγορές. Περίπου 177 μέτρα είχαν τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2022, εκ των οποίων σχεδόν το ένα πέμπτο αφορά πρακτικές καταστρατήγησης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μέτρων εμπορικής άμυνας της ΕΕ αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κορέα και τις ΗΠΑ. Χάρη στα αμυντικά μέτρα της ΕΕ προστατεύονται σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ, σε τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα χημικά προϊόντα και τα κεραμικά. Οι εισαγωγές από την Κίνα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση που προκαλεί ζημία στην ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4348/IP_23_4348_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο