Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Commission launches the Rural Toolkit

Η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές. Τα κονδύλια και τα προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία στις αγροτικές περιοχές είναι τεράστια. Ωστόσο, ο προσδιορισμός της καταλληλότερης επιλογής δεν είναι πάντοτε απλός για τους δυνητικούς δικαιούχους. Η αγροτική εργαλειοθήκη συγκεντρώνει ευκαιρίες χρηματοδότησης από 26 διαφορετικά ταμεία της ΕΕ, από την κοινή γεωργική πολιτική έως τα ταμεία συνοχής, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σε λίγα μόνο κλικ, οι επιχειρηματίες της υπαίθρου και οι τοπικές αρχές μπορούν να βρουν την καλύτερη διαθέσιμη χρηματοδότηση που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το σχέδιό τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_656/IP_24_656_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο