Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο: Ευρεία υποστήριξη υπέρ της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει

Η Επιτροπή δημοσίευσε το ετήσιο έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το κοινό νόμισμα. Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 ως τις 29 Απριλίου 2022 στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με αυτή, το ευρώ χαίρει ευρείας υποστήριξης: κατά μέσο όρο, το 60 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι υπέρ της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος. Οι ευνοϊκότερες γνώμες υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ διατυπώθηκαν στη Ρουμανία (77% υπέρ) και την Ουγγαρία (69%), ενώ οι λιγότερο ευνοϊκές στη Βουλγαρία, την Τσεχία (44% και στις δύο περιπτώσεις) και στη Σουηδία (45%). Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η εισαγωγή του κοινού νομίσματος θα είχε θετικές συνέπειες για τη χώρα τους (55%).

Ωστόσο, το 56% όσων συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν επίσης ότι η εισαγωγή του ευρώ θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πολίτες των κρατών μελών που δεν ανήκουν ακόμη στην ευρωζώνη είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το ζήτημα αυτό από ό,τι στο παρελθόν. Το 53% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι για το ευρώ, σε σύγκριση με 51% πέρυσι και 44% το 2015. Ολόκληρο το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμο εδώ : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2662

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_22_3583_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο