Έκθεση επιτήρησης μετά το πρόγραμμα. Ελλάδα, Άνοιξη 2023

Post Programme Surveillance Report Greece Spring

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Βρυξέλλες,  24 Μαΐου 2023

Περιγραφή
Αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τα ευρήματα της 2ης αποστολής επιτήρησης μετά το πρόγραμμα στην Ελλάδα και εντοπίζει τις εναπομένουσες προκλήσεις.
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-greece-spring-2023_en

Ελλάδα, Άνοιξη 2023 (Αρχείο Pdf)
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/bf9abe5c-beef-46fb-99ab-afbdbc4e4065_en?filename=ip203_en.pdf

Οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα
Πληροφορίες για το ενισχυμένο πλαίσιο επιτήρησης για την Ελλάδα.
Επισκόπηση του προγράμματος υποστήριξης σταθερότητας του ESM και προηγούμενων προγραμμάτων.
Διαβάστε όλες τις εκθέσεις για την Ελλάδα και ότι σχετικό για την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. 2011 – 2023 : https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/euro-area-countries/financial-assistance-greece_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο