Έκθεση του δικτύου Eurydice για το πώς προωθείται η πολυμορφία και η συμπερίληψη στα ευρωπαϊκά σχολεία

Promoting diversity and inclusion in schools in Europe

Το δίκτυο Eurydice της Επιτροπής δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο «Προώθηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στα σχολεία της Ευρώπης», η οποία περιλαμβάνει μια επισκόπηση των πλέον πρόσφατων πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζουν οι εθνικές εκπαιδευτικές αρχές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στη σχολική εκπαίδευση. Στην έκθεση εξετάζεται η κατάσταση των μαθητών και των μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή που τυχόν έχουν αναπηρία ή μεταναστευτικό υπόβαθρο ή αποτελούν εθνοτική μειονότητα, ενώ εξετάζονται και τα μέτρα για τη στήριξη της ισότητας των φύλων καθώς και των σπουδαστών από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ή από θρησκευτικές μειονότητες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο των μέτρων που λαμβάνονται σε όλους τους τομείς που αναλύθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής, των πολιτικών μάθησης και κοινωνικοσυναισθηματικής στήριξης, καθώς και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Η πολυμορφία και η συμπερίληψη στα σχολεία είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και της ενότητας στην Ευρώπη. Προωθώντας την πολυμορφία, δημιουργούμε περιβάλλοντα όπου όλοι χαίρουν εκτίμησης, ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια πολιτική. Είναι μια δέσμευση να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια μπορεί να εξελιχθεί, να μάθει και να συμβάλει σημαντικά στην κοινωνία.»

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, αν και τα εκπαιδευτικά συστήματα προωθούν ήδη ορισμένα στοχευμένα μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου. Η έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διαχείριση συμπεριληπτικών τάξεων, καθώς και η ανεπαρκής χρηματοδότηση όσον αφορά την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και διεπιστημονικών ομάδων στα κανονικά σχολεία, αποτελούν επίσης επίμονα προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πολιτικές της ΕΕ αποδίδουν μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης όλων των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η βελτίωση της ποιότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στην εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη και σε ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στις αξίες της ΕΕ και προσφέρει μαθήματα και διαδικτυακά σεμινάρια στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την ανεκτικότητα και τη συμπερίληψη στις αίθουσες διδασκαλίας. Η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο, προτείνει συγκεκριμένες ιδέες για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ευημερία στο σχολείο.

Το δίκτυο Eurydice εξετάζει και συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Η έκθεση περιλαμβάνει μια συγκριτική επισκόπηση των πολιτικών και των μέτρων σε 39 χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4867/MEX_23_4867_EN.pdf

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/promoting-diversity-and-inclusion-schools-europe

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο