Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: Έτοιμοι για το 5G και την καινοτομία

Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικές αποφάσεις για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ για το ραδιοφάσμα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές. Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά τις ζώνες των 900 MHz και των 1.800 MHz διαθέσιμες για χρήση και από εφαρμογές 5G.

Έτσι θα βελτιωθεί η συνδεσιμότητα για πολύ σημαντικές εφαρμογές παρακολούθησης της υγείας, διάγνωσης και περίθαλψης, για τα έξυπνα σπίτια και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα με στόχο ασφαλέστερα και αποδοτικότερα συστήματα μεταφορών.

Παράλληλα με τις εναρμονισμένες «πρωτοπόρες ζώνες» για το 5G, η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος έχει επισημάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ζώνες συχνοτήτων που έχουν ήδη εναρμονιστεί για τα δίκτυα 2G, 3G και 4G είναι επίσης κατάλληλες για χρήση από δίκτυα 5G. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 5G, έως το 2025 τα δίκτυα 5G θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις αστικές περιοχές και τους κύριους άξονες μεταφορών.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης εκτελεστικές αποφάσεις για τη βελτίωση των τεχνικών όρων χρήσης του ραδιοφάσματος για συσκευές μικρής εμβέλειας και για δίκτυα Wi-Fi. Η προηγμένη και βελτιωμένη συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό στόχο της ψηφιακής δεκαετίας με ορίζοντα το 2030 που πρότεινε η Επιτροπή, σύμφωνα με τον οποίο το 5G θα πρέπει να καλύπτει όλες τις κατοικημένες περιοχές, ενώ όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα gigabit έως το 2030.

Τα αναβαθμισμένα, γρήγορα και αξιόπιστα δίκτυα θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για τον έγκαιρο ψηφιακό μετασχηματισμό και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο