Ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ: πρώτη πρόσκληση της Επιτροπής προς τις εταιρείες για από κοινού αγορά αερίου

EU Energy Platform

Η Επιτροπή δρομολογεί την πρώτη στο είδος της διαδικασία που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να καταχωρίσουν τις ανάγκες τους για αγορά αερίου μέσω του μηχανισμού AggregateEU και θα προετοιμάσει την από κοινού αγορά αερίου σε επίπεδο ΕΕ. Αποτελεί ορόσημο για την ΕΕ προκειμένου να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα, μέσω της συντονισμένης και έγκαιρης επαναπλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, αξιοποιώντας τη συλλογική της ισχύ στην αγορά για να διαπραγματευθεί καλύτερες τιμές με διεθνείς προμηθευτές.

Οι εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας, έως τις 2 Μαΐου, για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρώτη πρόσκληση για συγκέντρωση της ζήτησης. Μετά την υποβολή των αιτημάτων από τις επιμέρους εταιρείες, θα συγκεντρωθούν οι ζητούμενες ποσότητες και θα πραγματοποιηθεί διαδικασία υποβολής προσφορών στην παγκόσμια αγορά. Μόλις ο μηχανισμός AggregateEU αντιστοιχήσει τη συλλογική ευρωπαϊκή ζήτηση με τις προσφορές από διεθνείς προμηθευτές αερίου, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές σχετικά με τους συμβατικούς όρους για την αγορά και την παράδοση του αερίου. Η Επιτροπή δεν θα έχει κανέναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Οι πρώτες συμφωνίες αγοράς αναμένονται πριν από το καλοκαίρι.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2403/IP_23_2403_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο