Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων Νάβρατσιτς, Έτινγκερ και Τίσεν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020. Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Έτινγκερ, και η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη· είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες μας που συνδέει τους ευρωπαίους πολίτες. Το Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας για την ενδυνάμωση των νέων και για να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν φροντίζοντας μέλη της κοινωνίας μας και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και συνεκτικής Ευρώπης για το μέλλον. Από τότε που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τον Δεκέμβριο του 2016, διαπιστώσαμε το έντονο ενδιαφέρον των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα, περίπου 67 000 νέοι έχουν εγγραφεί και χιλιάδες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, κατάρτισης ή απασχόλησης για τη στήριξη ατόμων και κοινοτήτων που έχουν ανάγκη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο