Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της Επιτροπής (HERA) παρουσιάζει έναν κατάλογο προτεραιοτήτων με τις τρεις κορυφαίες απειλές κατά της υγείας που απαιτούν συντονισμό μέτρων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ιατρικών αντιμέτρων. Το συμβούλιο της HERA συμφώνησε σε κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή και την υγεία κινδύνων που μπορούν να εξαπλωθούν σε όλα τα κράτη μέλη:

1) παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας,
2) χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και
3) απειλές λόγω μικροβιακής αντοχής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4474/IP_22_4474_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο