Επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών για ένα καθαρό, ασφαλές και ανταγωνιστικό ενεργειακό μέλλον στην Ευρώπη

Strategic Energy Technology Plan for Europe's

Η αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών, που εγκρίθηκε, θα συμβάλει στην εναρμόνιση των στρατηγικών στόχων του αρχικού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο REPowerEU και το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως την πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών. Θα διασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για την απανθρακοποίηση, τη στήριξη στρατηγικών τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

Το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, που θεσπίστηκε το 2007, υπήρξε ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της ανάπτυξης καθαρών, αποδοτικών και οικονομικά ανταγωνιστικών ενεργειακών τεχνολογιών μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας μεταξύ της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και των εθνικών κυβερνήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5146/IP_23_5146_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο