Επιτροπή προτείνει 166 διασυνοριακά ενεργειακά έργα για στήριξη από την ΕΕ, με σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

cross border energy projects for EU support

Με την έγκριση του πρώτου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ), ο οποίος συνάδει πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα για να καταστήσει το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτά τα βασικά διασυνοριακά έργα υποδομών θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την ενέργεια και το κλίμα. Τα έργα θα επωφεληθούν από απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και κανονιστικές διαδικασίες, και θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ.

Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), ο οποίος θέτει τέλος στη στήριξη των υποδομών ορυκτών καυσίμων και επικεντρώνεται στις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές του μέλλοντος. Περιλαμβάνει ΕΚΕ, τα οποία είναι έργα εντός της επικράτειας της ΕΕ, και για πρώτη φορά ΕΑΕ, τα οποία συνδέουν την ΕΕ με άλλες χώρες. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν γρήγορα και να μπορέσουν να συμβάλουν στον διπλασιασμό της δυναμικότητας δικτύου της ΕΕ έως το 2030 και στην επίτευξη του στόχου της να ανέλθει στο 42,5 % το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6047/IP_23_6047_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο