Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι η πρακτική άσκηση βοηθά τους νέους να βρουν την πρώτη τους θέση εργασίας

traineeships help young people land their first job

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για τους νέους προς την αγορά εργασίας. Τέσσερις στους πέντε νέους (78 %) που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση, ενώ για έναν στους πέντε (19 %) η πρώτη επαγγελματική εμπειρία τους ήταν πρακτική άσκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επτά στα δέκα άτομα (68 %) βρήκαν εργασία ύστερα από περίοδο πρακτικής άσκησης, και, από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς (39 %) υπέγραψαν σύμβαση εργασίας με τον ίδιο εργοδότη.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν ευκαιρία μάθησης και εύρεσης εργασίας
Η σαφής πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων (76 %) που συμμετείχαν στην έρευνα γενικά συμφωνεί ότι κατά την πρακτική τους άσκηση έμαθαν πράγματα που είναι επαγγελματικά χρήσιμα. Το 58 % των ερωτηθέντων δήλωσε επίσης ότι ο πάροχος πρακτικής άσκησης, ή κάποιος άλλος εμπλεκόμενος οργανισμός, τους παρείχε στήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας.

Η μάθηση και η υποστήριξη αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων ήταν είτε απασχολούμενοι (68 %) ή συνέχιζαν τις σπουδές τους (18 %) έξι μήνες μετά την τελευταία πρακτική τους άσκηση, ενώ μόλις το 6 % ήταν άνεργοι.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2484/IP_23_2484_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο