Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει θετικές αντιλήψεις για την οικονομία και την ποιότητα ζωής στις περιφέρειες της ΕΕ

eurobarometer

Η Επιτροπή δημοσίευσε Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο που διεξήχθη σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο καταδεικνύει ότι οι πολίτες της ΕΕ βλέπουν θετικά την οικονομική κατάσταση και την ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (82 %) δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή. Ταυτόχρονα, 65 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας της περιφέρειάς τους είναι καλή.

Οι Ευρωπαίοι τείνουν να πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η περιφέρειά τους είναι το κόστος ζωής (31 %), η οικονομική κατάσταση και η ανεργία (26 %), καθώς και η υγεία (26 %). Ακολουθούν η στέγαση (20 %), το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (19 %) και το εκπαιδευτικό σύστημα (18 %).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1515/IP_24_1515_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο