Ερωτήσεις – απαντήσεις : Η αναθεωρημένη ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς σε υποθέσεις ανταγωνισμού

Market Definition Notice for competition cases

1. Γιατί εξέδωσε η Επιτροπή την αναθεωρημένη ανακοίνωση;
Η παρούσα αναθεωρημένη καθοδήγηση συνιστά την πρώτη αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς (στο εξής: ανακοίνωση) από την έκδοσή της το 1997. Έκτοτε, έχουν σημειωθεί σημαντικές κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές, ιδίως η ψηφιοποίηση, καθώς και σημαντικές εξελίξεις στην πρακτική της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και στη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης.

Η Επιτροπή διενήργησε διεξοδική αξιολόγηση της ανακοίνωσης μεταξύ του 2020 και του 2021, από την οποία προέκυψε ότι, ενώ η ανακοίνωση του 1997 εξακολουθούσε να είναι συναφής και γενικά κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ορισμένες επικαιροποιήσεις και διευκρινίσεις ήταν αναγκαίες για την ευθυγράμμισή της με τις νέες πραγματικότητες της αγοράς και τις προαναφερθείσες εξελίξεις. Η αναθεωρημένη ανακοίνωση αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές κατευθύνσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη για νέες προκλήσεις» του Νοεμβρίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_6002/QANDA_23_6002_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο