Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι για τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τον επιμερισμό των προσπαθειών και την ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα

Wiederaufforstung im Mischwald

Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών και ποιοι τομείς καλύπτονται;
Ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR) θέτει στόχους μείωσης των εκπομπών για την ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη σε ευρύ φάσμα τομέων. Καλύπτει τις εγχώριες μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών), τα κτίρια, τη γεωργία, τη μικρή βιομηχανία και τα απόβλητα. Συνολικά, οι εκπομπές που καλύπτονται από τον επιμερισμό των προσπαθειών αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % των συνολικών εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός απαιτεί από την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς αυτούς τουλάχιστον κατά 40 %, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 29 %.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_4757/QANDA_23_4757_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο