Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα αρωγής για τις ΜΜΕ

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

1.Γιατί είναι σημαντικές οι ΜΜΕ;
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν καθοριστική σημασία για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Η μακροπρόθεσμη ευημερία της ΕΕ εξαρτάται από αυτές. Τα 24 εκατομμύρια ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ· είναι επίσης βαθιά ενσωματωμένες στις τοπικές κοινότητες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της προστιθέμενης αξίας του μη χρηματοπιστωτικού επιχειρηματικού τομέα της ΕΕ και αποτελούν το γόνιμο έδαφος της Ευρώπης για καινοτομία, πολυμορφία και ισότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_4411/QANDA_23_4411_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο