Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Απάντηση της Επιτροπής στην πρωτοβουλία πολιτών «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα»

Save Cruelty Free Cosmetics

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα»;

Η ΕΠΠ «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα» έχει τρεις στόχους:

  • Προστασία και ενίσχυση της απαγόρευσης των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα — εκκίνηση ενεργειών για αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος για όλα τα συστατικά καλλυντικών προϊόντων χωρίς τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα ουδέποτε και για κανέναν σκοπό.
  • Μετασχηματισμός του κανονισμού της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα — διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των χημικών προϊόντων χωρίς την προσθήκη νέων απαιτήσεων για δοκιμές σε ζώα.
  • Εκσυγχρονισμός της επιστήμης στην ΕΕ — δέσμευση για την υποβολή νομοθετικής πρότασης με την οποία καταρτίζεται χάρτης πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των δοκιμών σε ζώα στην ΕΕ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3995/QANDA_23_3995_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο