Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Απορριπτόμενα οχήματα

End of Life vehicles

1. Γιατί η Επιτροπή αναθεωρεί τις οδηγίες για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELV) και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης (3RTA);

Κάθε χρόνο, πάνω από έξι εκατομμύρια οχήματα φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αντιμετωπίζονται ως απόβλητα στην Ευρώπη. Ο ανεπαρκής χειρισμός των οχημάτων στο τέλος της ζωής τους προκαλεί ρύπανση και κοστίζει χρήματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη ένταση πόρων.

Πρόσφατες αξιολογήσεις κατέδειξαν την ανάγκη να αυξηθεί η βιωσιμότητα τόσο της παραγωγής όσο και της επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ανθεκτικότητα, η παραγωγή οχημάτων πρέπει να ακολουθεί βιώσιμη πορεία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές, με μειωμένη εξάρτηση από τους πρωτογενείς πόρους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3820/QANDA_23_3820_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο