Ερωτήσεις και απαντήσεις: Χρηματοδότηση για ενισχυμένη ασφάλεια για την περίοδο 2021-2027

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την ασφάλεια σε βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα εργασιών της. Το να νιώθει κανείς ασφάλεια και προστασία στο σπίτι του αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για τη διατήρηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων, ιδίως από τις απειλές που δεν γνωρίζουν σύνορα και στοχεύουν ύπουλα τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας.

Τι αλλαγές θα επέλθουν στον μελλοντικό προϋπολογισμό για την εσωτερική ασφάλεια;

Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί. Έχουν ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να ενεργούν μεμονωμένα. Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ΕΕ τα προσεχή έτη και οι πολίτες της Ευρώπης ορθώς στρέφονται προς την Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις για τα θέματα της ασφάλειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4128_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο