Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2024

EU Justice Scoreboard

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2024, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση όσον αφορά την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται ήδη για τη δωδέκατη έκδοση, γεγονός που επιτρέπει να αποτυπωθεί η μακροπρόθεσμη εξέλιξη που έχει σημειωθεί και στις τρεις παραμέτρους της αποτελεσματικής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη: την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία.

Τι είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Προς τον σκοπό αυτόν, παρέχει στοιχεία σχετικά με την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι ένα από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τομέα της δικαιοσύνης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_3165/QANDA_24_3165_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο