Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμφωνία με τις BioNTech-Pfizer σχετικά με την παράδοση εμβολίων

European Health Union

Πώς έγινε η διαπραγμάτευση της συμφωνίας με τις BioNTech-Pfizer;

Οι διαπραγματεύσεις ακολούθησαν τις κατευθυντήριες γραμμές που αποφάσισαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου για τα εμβόλια. Στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων και να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου παράδοσης κατά τα επόμενα έτη, όπως ζητήθηκε από τους υπουργούς Υγείας κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου EPSCO στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Οι διαπραγματεύσεις με τις BioNTech-Pfizer διενεργήθηκαν από κοινή διαπραγματευτική ομάδα, την οποία αποτελούσαν εκπρόσωποι της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες από πολλά κράτη μέλη. Η ομάδα αυτή διενήργησε τις διαπραγματεύσεις από κοινού με όλα τα κράτη μέλη και εξ ονόματός τους και υπό την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου για τα εμβόλια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_2866/QANDA_23_2866_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο