Ερωτήσεις και απαντήσεις με θέμα «Σταματήστε τα πτερύγια — Σταματήστε το εμπόριο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών»

Stop finning Stop the trade

Τι είναι η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία και γιατί γίνεται;
«Αφαίρεση πτερυγίων» σημαίνει ότι τα πτερύγια του καρχαρία κόβονται επί των αλιευτικών σκαφών και το ζώο πέφτει πίσω στη θάλασσα ενώ ενδέχεται να είναι ζωντανό.

Οι καρχαρίες αλιεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως για τα πτερύγια τους, τα οποία θεωρούνται έδεσμα σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Πολλοί πληθυσμοί καρχαριών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι επείγον να αντιμετωπιστεί η ανησυχητική κατάσταση των καρχαριών σε παγκόσμιο επίπεδο και ο ρόλος που διαδραματίζει η ζήτηση για πτερύγια καρχαρία στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης και στην υπονόμευση των προσπαθειών διατήρησης αυτών των ειδών.

Είναι νόμιμη η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία στην ΕΕ;
Η ΕΕ ήταν η πρώτη που θεώρησε την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία απαράδεκτη πρακτική το 2003. Με τον «κανονισμό για την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2013), απαγορεύεται η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί όλων των σκαφών που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ και παντού για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ.

Εντός και εκτός της ΕΕ, η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας σε ευαίσθητα θαλάσσια είδη, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών, λαμβάνοντας μέτρα με βάση την επιστήμη και την αρχή της προφύλαξης.

Απαγορεύεται επίσης η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση πτερυγίων καρχαρία. Αυτό σημαίνει ότι τα πτερύγια μπορούν να αποσπαστούν μόνο κατά την εκφόρτωση, όταν τα σκάφη μεταφέρουν τα αλιεύματά τους στον λιμένα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3677/QANDA_23_3677_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο