Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Νέο θεματολόγιο για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

EU Relations with Latin America and the Caribbean
  1. Γιατί χρειάζεται η ΕΕ στενότερες σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική;

Η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (ΛΑΚ) είναι φυσικοί εταίροι και έχουν μακρά στρατηγική εταιρική σχέση. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, η καταστροφική πανδημία, η παγκόσμια κλιματική και περιβαλλοντική κρίση, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι αυξανόμενες ανισότητες υπογραμμίζουν για ποιο λόγο πρέπει να εντατικοποιηθεί ο διάλογος και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

Δεδομένης της εντεινόμενης σε όλον τον κόσμο τάσης προς τον αυταρχισμό, η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι βασικοί σύμμαχοι με στόχο την ενίσχυση του βασιζόμενου σε κανόνες διεθνούς συστήματος. Είναι επίσης στενοί εμπορικοί και επενδυτικοί εταίροι με κοινό συμφέρον την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας. Και οι δύο περιοχές φιλοδοξούν να οικοδομήσουν βιώσιμες και συμπεριληπτικές κοινωνίες, με βάση την κοινή δέσμευση για την Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που διατυπώνονται σε αυτήν. Μαζί μπορούν να ηγηθούν σε μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη της επενδυτικής στρατηγικής Global Gateway. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική θα πρέπει να συνεργαστούν για να αξιοποιήσουν τη συλλογική τους δύναμη, να υπερασπιστούν καλύτερα τα κοινά τους συμφέροντα και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις ως διακεκριμένοι εταίροι.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3052/QANDA_23_3052_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο