Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Νέος κανονισμός για την αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την ενιαία αγορά

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
1. Πλαίσιο
2. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
3. Περιεχόμενο του κανονισμού
4. Εφαρμογή
5. Το παγκόσμιο πλαίσιο
6. Επόμενα βήματα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ
Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού; Ποιο θέμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει; Γιατί δεν επαρκούν τα υφιστάμενα εργαλεία;

Η ΕΕ βασίζεται σε μια ισχυρή, ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά για την ευημερία και την ανθεκτικότητά της.
Οι κανόνες ανταγωνισμού, σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εμπορικής άμυνας της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στην ενιαία αγορά.
Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία δεν εφαρμόζονται σε ξένες επιδοτήσεις που παρέχουν στους αποδέκτες τους αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την απόκτηση εταιρειών της ΕΕ, τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ ή τη λήψη άλλων επενδυτικών αποφάσεων στην ενιαία αγορά, αφήνοντας ένα «κανονιστικό κενό».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1984/QANDA_21_1984_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο