Ερωτήσεις και απαντήσεις – «Ορίζων Ευρώπη»: οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται σε καλό δρόμο προς την επίτευξη, έως το 2030, του φιλόδοξου στόχου τους για μια περισσότερο πράσινη και υγιή ήπειρο

EU Missions A greener and healthier continent

Γιατί εξέδωσε τώρα η Επιτροπή ανακοίνωση σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ;

Ο κανονισμός για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αναθέτει στην Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των πρώτων αποστολών (άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη») και να επανεξετάσει τους τομείς αποστολής έως το τέλος του 2023. Η νομική βάση ορίζει ότι κάθε δραστηριότητα αποστολών μετά το 2023 εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης.

Για την αντιστοίχιση του στρατηγικού χαρακτήρα της διαδικασίας επανεξέτασης και της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδόθηκαν δύο έγγραφα: μια ανακοίνωση της Επιτροπής με βασικά πολιτικά μηνύματα σχετικά με τις εργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής και με το μέλλον των αποστολών, καθώς και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που παρουσιάζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των αποστολών της ΕΕ και την επανεξέταση των τομέων αποστολής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3932/QANDA_23_3932_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο