Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους: προβάδισμα στην επόμενη τεχνολογική μετάβαση

EU strategy to lead on Web and virtual worlds

Ποιος είναι ο σκοπός της πρωτοβουλίας σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους;

Η Επιτροπή δρομολογεί μια νέα πρωτοβουλία με σκοπό να προτείνει το όραμά της και τις στρατηγικές δράσεις της για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους. Είναι ζωτικής σημασίας αυτή η τεχνολογική μετάβαση να αντικατοπτρίζει εξαρχής τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στόχος της στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τους εικονικούς κόσμους και ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές παγκόσμιας πρωτοπορίας. Το Web 4.0 θα πρέπει να καθοδηγείται από ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα, που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ πλατφορμών και δικτύων, καθώς και την ελευθερία επιλογής για τους χρήστες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3719/QANDA_23_3719_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο