Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά από πλαστικά σφαιρίδια

microplastic pollution from plastic pellets

Τι είναι τα πλαστικά συσσωματώματα και γιατί προκαλούν ανησυχία για το περιβάλλον;

Τα πλαστικά συσσωματώματα είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή όλων των πλαστικών υλών, τα οποία αναφέρονται επίσης ως φυτώρια, πένες και συσσωματώματα ρητινών. Τα περισσότερα σφαιρίδια είναι μικροπλαστικά (έως 5 mm), ενώ ένα μικρό μέρος μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο.

Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή άλλων διαδικασιών στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. μεταφορά), ένα μέρος των εν λόγω συσσωματωμάτων μπορεί να εκχυθεί ή να χαθεί στο περιβάλλον. Μόλις βρεθούν στο περιβάλλον, αυτά τα μικρά σωματίδια πλαστικών δεν βιοαποικοδομούνται και δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Συσσωρεύονται σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των οστρακοειδών, και, κατά συνέπεια, καταναλώνονται επίσης από τον άνθρωπο στα τρόφιμα. Συμβάλλουν στη ρύπανση από μικροπλαστικά, τα οποία εντοπίζονται στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και στα χερσαία οικοσυστήματα, καθώς και στα τρόφιμα και στο πόσιμο νερό. Η συνεχιζόμενη ελευθέρωσή τους συμβάλλει στη μόνιμη ρύπανση των οικοσυστημάτων και των αλυσίδων τροφίμων μας. Η έκθεση σε μικροπλαστικά στο πλαίσιο εργαστηριακών μελετών έχει συνδεθεί με μια σειρά αρνητικών (οικολογικών) τοξικών και φυσικών επιπτώσεων στους ζώντες οργανισμούς. Είναι επίσης πιθανό τα μικροπλαστικά να είναι τοξικά για τον άνθρωπο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_4985/QANDA_23_4985_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο