Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία που αφορά δέσμη μέτρων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης *

Σε τι διαφέρει η συμφωνία αυτή από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2020;

Η πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, από κοινού με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δέσμη των 1,8 τρισ. ευρώ διατίθεται εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες, με τρόπο έγκαιρο και διαφανή.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Ενίσχυση των προγραμμάτων προτεραιότητας ύψους 15 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη της ανάκαμψης και ότι οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ λαμβάνουν επαρκή μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για όλους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2088/QANDA_20_2088_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο