Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

traineeships in the EU

Γιατί προτείνει η Επιτροπή νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης;
Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα νέα άτομα, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, και θα πρέπει να παρέχει πολύτιμη εμπειρία που θα τα βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Το ποιοτικό πλαίσιο του 2014 για τις περιόδους πρακτικής άσκησης διατυπώνει 21 αρχές που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν περιόδους πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων με την παροχή γραπτών συμφωνιών για πρακτική άσκηση, σαφώς καθορισμένων μαθησιακών στόχων και διαφανών πληροφοριών σχετικά με την αμοιβή και την κοινωνική προστασία.

Μια αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο βοηθά τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες για τους νέους. Τόνισε τον θετικό αντίκτυπο του πλαισίου, ιδίως σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένα συστήματα πρακτικής άσκησης, και επιβεβαίωσε τη σημασία του ποιοτικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, σημείωσε επίσης ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή των αρχών ποιότητας του πλαισίου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του του Ιουνίου 2023, καθώς και οι πολίτες της ΕΕ μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, κάλεσαν την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πλαίσιο της ΕΕ για τη διασφάλιση ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης. Η παρούσα πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση που διατύπωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της όσον αφορά την ανταπόκριση στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_1490/QANDA_24_1490_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο