Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ανακοίνωση για τη βιοτεχνολογία και τη βιογράφηση

A green dna strand is shown against a green background, Green DNA helix gene or genetic DNA molecule biotechnology on a green biotechnology A green dna strand with the number on it , Generative Ai

Πώς χρησιμοποιούνται σήμερα οι βιοτεχνολογίες και η βιοπαραγωγή σε βιομηχανικούς τομείς;
Η βιοτεχνολογία και η βιοπαραγωγή, δηλαδή η χρήση και η μετατροπή της βιοτεχνολογίας και των βιολογικών πόρων σε χημικές ουσίες, προϊόντα και ενέργεια, μετασχηματίζουν διάφορους βιομηχανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των καλλυντικών και των γεωργικών προϊόντων διατροφής, και φέρνουν νέα, βιώσιμα καταναλωτικά προϊόντα στις αγορές.

Τα βιοδιυλιστήρια, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της βιομάζας σε ένα φάσμα υλικών βιολογικής προέλευσης, μπορούν επίσης να μετατρέψουν το ξύλο σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας: βιοχημικά προϊόντα, αφροί μόνωσης, βιοσύνθετα υλικά, τεχνητοί αφροί κ.λπ. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία αναπτύσσει μπαταρίες από σκληρή σκόνη άνθρακα (εξευγενισμένη λιγνίνη) με κλιμακούμενο μοντέλο για εμπορική παραγωγή.

Στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η βιοτεχνολογία αποτελεί μια περιβαλλοντικά βιώσιμη εναλλακτική λύση, ιδίως στις διεργασίες βαφής, εκτύπωσης και φινιρίσματος. Η ενζυμική επεξεργασία μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_1571/QANDA_24_1571_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο